Svojim poslovanjem tvrtka BIOINSPEKT d.o.o., osigurava razinu usluga koja je iznad kvalitete usluga konkurencije bez obzira na to gdje se one pružaju (u zemlji i inozemstvu).

Odgovornost za kvalitetu potvrđuje se upravljanjem i provođenjem kvalitete u svakom trenutku i u svakom dijelu poslovnog sustava tvrtke. Praćenjem iskustava Kontrolnih tijela u svijetu te bliskom međusobnom suradnjom sa njima tvrtka BIOINSPEKT d.o.o. poseban značaj poklanja stalnom usavršavanju i izobrazbi kadrova o čemu govore i certifikati o njihovoj obučenosti.

Upravljanje sustavom kvalitete odvija se kroz utvrđenu matricu nadležnosti, usvojenu dokumentaciju i postojeću Zakonsku regulativu, a provode ga svi zaposlenici u skladu sa svojim zadacima, odgovornostima, te nadležnostima.

Predanim radom svih djelatnika osiguravamo da se stručne kontrole koje obavljamo provedu učinkovito, racionalno i u najkraćem mogućem roku, u skladu s najvišim standardima struke, svim relevantnim Zakonima i Pravilnicima.

Naše usluge dostupne su svim našim klijentima pri čemu uvijek imamo na umu neovisnost, nepristranost i poštenje. BIOINSPEKT se suzdržava od trgovačkih i svih drugih poslovnih aktivnosti koje bi mogle dovesti u pitanje sukobe interesa i tako utjecati na odluke vezane uz predmet stručne kontrole i potvrđivanja. Svi podaci prikupljeni tijekom stručne kontrole i potvrđivanja strogo su povjerljive prirode i kao takvi čuvaju se na način propisan našim Priručnikom kvalitete.